Profil firmy

 

profil2Společnost FNK-statika, s.r.o. poskytuje služby v oblasti projektování nosných konstrukcí. Specializujeme se na konstrukce z oceli. Opíráme se o dlouholeté zkušenosti projektantů nosných konstrukcí. Pracovní náplní kanceláře jsou posudky a návrhy nosných konstrukcí pozemních staveb završených vypracováním finálních projektů ve stupni požadovaném našim klientem. Obsah projektu se striktně řídí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Lze dojednat i nadstandardní služby, které mohou pomoci například při koordinaci projektu.
Naše společnost má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu u společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s. Číslo smlouvy: 8057843313.